Politica de confidențialitate

CIP Chitimus Cristina Maria cu sediul în Iasi, Petre Vancea 17, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iasi sub nr. J40/12507/2013, având cod unic de înregistrare 32337676 (“Clinica” sau “Cabinetul“) proprietar şi administrator al site-ului www.mintesanatoasa.ro respectă dispoziţiile legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal în desfăşurarea întregii sale activităţi şi acordă respect, încredere şi confidenţialitate, oferind securitate tuturor informaţiilor cu caracter personal colectate pe site-ul nostru.

Cabinetul ține la confidențialitatea informațiilor vizitatorilor site-ului, persoanelor ale căror informații personale le primește ca urmare a serviciilor pe care le desfășoară. 

Această politică de confidențialitate explică modul în care Cabinetul colectează și procesează informațiile personale prin intermediul site-ului și în desfășurarea activităților sale privind prestarea de servicii de psihiatrie, psihoterapie si psihologie, asigurandu-vă totodată că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal.

Prin furnizarea informațiilor personale pe site-ul www.mintesanatoasa.ro, sunteți de acord cu practicile de manipulare a informațiilor descrise în această politică de confidențialitate. Vă încurajăm să citiți secțiunea intitulată “Drepturile dumneavoastră” de mai jos, pentru a înțelege alegerile pe care le aveți cu privire la informațiile dumneavoastră personale.

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea, respectând toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

 1. DATELE NOASTRE DE CONTACT:

Dacă aveţi orice comentarii, sugestii, întrebări cu privire la orice informaţii din această notă sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră pe care o realizăm, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi. În funcție de preferințele dumneavoastră, ne puteți contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos:

Denumire completă: CIP Chitimus Cristina Maria

Adresă sediu social: Iasi, Petre Vancea 17 ap 18

Număr de telefon: 0752028003;

Adresă de email: office@mintesanatoasa.ro. 

 1. RESPECTAREA PRINCIPIILOR PRELUCRĂRII:

Cabinetul Minte Sănătoasă, în activitatea sa de prelucrare a datelor cu caracter personal, se supune întotdeauna următoarelor principii:

 1. Toate datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
 2. Datele personale sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”);
 3. Toate datele personale sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 4. Ne asigurăm că datele dumneavoastră sunt exacte și, în cazul în care este necesar, le actualizăm; luând toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
 5. Datele dumneavoastră personale nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar  („limitări legate de stocare”);
 6. Securitatea adecvată a prelucrării datelor dumenavoastră cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”);
 7. Prelucrarea are loc în concordanță cu respectarea drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată;
 8. Datele dumneavoastră nu sunt transferate în afara Spațiului Economic European, decât în cazul în care teritoriul/țara unde urmează a fi transferate asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

III. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM:

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră sau de la terțe părți care au permisiunea de a face schimb de informații cu noi și includ următoarele categorii de date: 

Date cu caracter personal obișnuite cum ar fi:

 1. Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume; sex; data nasterii/ varsta; cetatenie; inregistrari video (in zonele publice supravegheate video unde avem instalate camere CCTV de supraveghere video – acolo unde există, acestea sunt indicate prin semne la vedere); CNP; restul informatiilor din actul dvs de identitate (inclusiv data emiterii, data expirarii actului, locul nasterii). 
 2. Detalii de contact, cum ar fi: adresa de domiciliu/ resedinta; numar de telefon mobil/fix; adresa de email. 
 3. Detalii de plata, cum ar fi: adresa de facturare; numarul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele si prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decat dvs daca altcineva a efectuat plata unei facturi in numele si pentru dvs); data de la care cardul bancar este valabil; data expirarii cardului bancar, inclusiv datele furnizate prin intermediul platformei Netopia. 
 4. Detalii referitoare la asigurari, cum ar fi: calitatea de asigurat/ neasigurat, asigurator (in cazul asigurarilor private). 
 5. Opinii si viziuni, cum ar fi: orice opinii si viziuni pe care ni le transmiteti sau orice opinii si viziuni pe care le postati public despre noi pe retelele de socializare (social media) sau pe care le faceti cunoscute pe alte canale publice. 
 6. Date referitoare la achizitii si interactiunea cu noi, cum ar fi: evidente ale interactiunilor dvs cu noi; detalii referitoare la istoricul achizitiilor dvs de la noi.
 7. Contactul dvs. cu noi, cum ar fi o notă sau înregistrarea unui apel pe care l-ați făcut către noi, datele transmise prin intermediul formularului de contact de pe site, un e-mail sau o scrisoare transmise sau alte evidențe ale unui contact cu noi; 

Date cu caracter personal sensibile:

 1. Date medicale cum ar fi: simptome; boli anterioare; analize si medicamente administrate in trecut; tratamentul pe care vi-l prescriem; medicul pe care l-ati accesat; recomandari medicale; date din dosarul medical, inclusiv date despre istoricul medical al familiei dvs; alte informatii pe care ni le oferiti cu privire la membrii de familie ai dvs si la relatiile dvs de rudenie; 
 2. Date medicale cuprinse în biletul de trimitere, scrisoare medicală, date din dosarul medical;

Vom colecta datele dumneavoastră cu caracter personal obișnuite și/sau sensibile atunci când, de exemplu:

 1. Solicitați/beneficiați sau utilizați de oricare din serviciile noastre de psihiatrie, psihoterapie si psihologie;
 2. Utilizați platforma Intermedicas Worldwide, Docbook, Smart Line Design (Romedic);pentru a efectua programări pentru serviciile medicale;
 3. Transmiteți un CV prin una din modalitățile de comunicare (e-mail, etc.)
 4. Vă abonați la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi;
 5. Ne contactați prin diverse canale, inclusiv prin intermediul formularului de contact de pe site pentru a solicita informații în legătură cu un serviciile noastre; 
 6. Vizitați sau navigați pe site-ul nostru; 
 7. În situația în care transmitem astfel de date unor terți furnizori sau colaboratori ai noștri, în măsura în care avem temeiuri legale, de exemplu: medici colaboratori, autorități sau instituții publice furnizori de servicii și sisteme IT, avocați, consultanți, contabili etc;
 8. Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice; 
 9. Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensuni stocate în browser-ul dvs.) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru);

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. 

 1. SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
 1. Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt următoarele: Prestarea serviciilor medicale de psihiatrie, a serviciilor de psihologie și psihoterapie, înregistrarea acestora, inclusiv oferirea de servicii aditionale; comunicarea cu dvs cu privire la servicii, programari; identificarea dvs si a serviciilor prestate; informarea dvs;
 2. Comunicarea cu dvs prin orice mijloace (de exemplu: email, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS-uri), posta, mesaje transmise pe platformele de socializare sau in persoana) noutati privind serviciile medicale disponibile, abonare la newsletter sau furnizarea alte informatii care v-ar putea interesa;
 3. Gestionarea sistemelor noastre de comunicatii; gestionarea securitatii noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra retelelor noastre IT, emiterea de rapoarte catre institutiile abilitate sau repararea unor erori de sistem;
 4. îndeplinirea obligatiilor noastre legale cu privire la arhivare, sanatate, securitate, ținerea evidențelor si a altor obligatii pe care legislatia ni le impune;
 5. Gestiunea financiara: eliberarea bonurilor, a facturilor si a chitantelor catre dvs.; primirea platilor de la dvs., inclusiv inregistrarea platilor efectuate de alta persoana in numele dvs; recuperarea debitelor de la dvs.; restituirea unor sume de bani catre dvs; transmiterea de notificari; elaborarea de rapoarte financiare/ operationale, a rapoartelor de activitate si emiterea situatiilor financiare/ cu privire la contracte;
 6. Formularea de cereri si de apărări înaintea autorităților publice si a altor entități care soluționează dispute;
 7. Supravegherea video a spațiilor publice pentru motive de siguranta, conform dispozitiilor legale;
 8. Realizarea de sondaje si adresarea de întrebari către dvs cu scopul de a obține opinia dvs cu privire la serviciile noastre; identificarea potențialelor probleme cu privire la serviciile noastre existente în vedere îmbunătățirii acestora.
 1. TEMEIURILE PE BAZA CĂRORA PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Cabinetul va prelucra datele dvs. cu caracter personal obișnuite în baza următoarelor temeiuri:   

 1. Consimțământul –  Societatea obține întotdeauna consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice
 2. Încheierea sau executarea unui contract cu dvs. De exemplu în vederea inițierii discuțiilor cu privire la costurile și tipurile de servicii medicale solicitate pentru a putea încheia un contract cu dumneavoastră, la cererea dumneavoastră, sau pentru a executa un contract încheiat cu dumneavoastră (prin care ne obligăm să vă prestăm serviciile noastre).
 3. Conformarea cu o cerință legală imperativă. De exemplu cerințe contabile și fiscale care fac obiectul unor politici interne stricte cum ar fi perioada de păstrare a documentelor fiscale/contabile. Putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre de arhivare a dosarelor medicale, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice la cerere, anumite informaţii (ex.), sau a altor obligaţii legale. 
 4. Interesul nostru legitim. De exemplu cazul în care vă comunicăm informații necesare pentru protejarea stării dumneavoastre de sănătate sau în cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră pentru menținerea securității rețelei, îmbunătățirea serviciilor noastre. 

Cabinetul va prelucra datele dvs. cu caracter personal sensibile în baza următoarelor temeiuri:   

 • V-ați exprimat consimțământul explicit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sensibile pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • Furnizarea serviciilor medicale și de asistență medicală solicitate, precum stabilirea unui diagnostic medical și furnizarea unui tratament medical.
 • Protejarea intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale unei alte persoane fizice. Putem prelucra datele dumneavoastră și în situații de urgență medicală sau alte situații în care vă aflați în incapacitate (fizică sau juridică) de a consimți la prelucrare, putem prelucra datele dumneavoastră sensibile în scopul protejării intereselor vitale ale dumneavoastră (sau ale unei alte persoane fizice).
 • Interes public. În cazuri urgente, poate fi necesar să prelucrăm datele dumneavoastră medicale din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice; 
 • Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță. În situația în care între dumneavoastră și noi apar diferende pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră sensibile (de exemplu, rezultatele investigațiilor medicale în baza cărora s-a decis un anumit diagnostic) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.
 1. CUI TRANSMITEM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Ca regulă generală, nu divulgăm datele dumneavoastră către alte companii, organizaţii sau persoane din orice ţară (inclusiv România). În anumite situații însă, este posibil să divulgăm datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice.

Încercăm însă să fim cât de transparenți și specifici cu putință, iar în continuare vom prezenta categoriile de astfel de destinatari:

 • Autoritati publice – in special autoritati publice in domeniul sanatatii din Romania: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Ministerul Sanatatii, etc. – la cererea acestora sau din initiativa noastra, in acord cu legislatia aplicabila.
 • Asiguratori din Romania sau din alte state – in legatura cu serviciile de care ati beneficiat in clinicile noastre.
 • Contabili, auditori, avocati si alti consultanti profesionali externi care vor fi obligati, printr-o lege sau prin contractul incheiat cu noi; sa pastreze confidentialitatea datelor dvs.
 • Persoane fizice sau juridice care presteaza anumite servicii pentru noi si actioneaza ca persoane imputernicite in diverse domenii (de exemplu: servicii de plata, de IT, de arhivare sau distrugere de documente, etc.) pe care ii obligam contractual sa asigure respectarea cerintelor legislatiei care va protejeaza drepturile.
 • Partenerii nostri, cu care ne aflam in relatii contractuale – furnizori de servicii de marketing, asiguratori, etc.
 • Specialisti colaboratori (medici, psihologi, psihoterapeuti) si alti furnizori de servicii medicale, fiecare dintre acestia fiind obligati, prin lege si prin contractul incheiat cu noi, sa pastreze confidentialitatea datelor dvs.
 • În cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială, de exemplu în cazul în care vindem sau transferăm toate sau o parte dintre părțile noastre sociale, activele noastre sau afacerea noastră (inclusiv în cazul reorganizării, al dizolvării sau al lichidării noastre), situaţie în care datele personale deţinute de noi vor constitui unul dintre activele transferate – în această situația potențialii achizitori vor fi ținuți de o obligație de confidențialitate.

Menționăm că informatiile dvs. personale si cele legate de tratamentul oferit in clinica noastră pot fi dezvaluite in urmatoarele cazuri:

 1. Tratament: Putem dezvalui si/sau impartasi informatiile cu caracter personal cu alti profesionisti din domeniul sanatatii din afara Clinicii doar cu acordul dvs. Informatiile cu caracter personal pot fi de asemenea dezvaluite familiei dvs, prietenilor si/sau altor persoane pe care alegeti sa ii implicati in sustinerea demersului terapeutic, doar daca sunteti de acord sa procedam in acest fel.
 2. Plata: In cazul in care ne indicati ca plata pentru serviciile noastre se face prin intermediul unei case/societati de asigurari de sanatate/angajator sau furnizor al angajatorului, putem folosi si dezvalui informatii cu caracter personal pentru derularea modalitati de plata pentru serviciile pe care vi le oferim. Aceste informatii vor fi procesate de personalul nostru administrativ si, daca este cazul, de companii de asigurari sau alte structuri care sunt implicate in procesul de corespondenta electronica si/sau de recuperare a sumelor de bani neplatite.
 3. Urgente: Putem folosi sau dezvalui informatii cu caracter personal pentru a notifica sau pentru a asista in notificarea unui membru al familiei ori a oricarei persoane responsabile de ingrijirea dumnevoastra in cazul unei situatii de urgenta (atunci cand viata dvs sau a altei persoane este in pericol). In situatii de urgenta, vom apela la decizia noastra profesionala pentru a dezvalui doar acea informatie relevanta pentru binele dvs.
 4. La solicitarea organelor in drept: Putem folosi sau dezvalui informatiile cu caracter personal doar cand acest lucru ne este cerut de lege (hotarari judecatoresti sau administrative, somatii sau alte proceduri legale). 
 5. Responsabilitati legate de sanatatea publica: Putem dezvalui informatii, sub rezerva pastrarii anonimatului dvs, pentru a raporta probleme legate de un produs medicamentos, reactii la medicamente, expunerea la o anumita boala/infectie si pentru a preveni si controla boala, ranirea si/sau dizabilitatea in vederea protectiei sanatatii publice.

VII 4.                  TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

Vă informăm prin prezenta că orice transfer realizat de noi într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în GDPR.

VIII  PRELUCRAREA DATELOR MINORILOR

Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la copiii care nu au împlinit această vârstă fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus.

 1. CÂT TIMP ȘI CUM PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ 

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât ne sunt necesare sau cât prevede legislația în vigoare.

Datele legate de plăți/facturare vor fi stocate pe o perioada de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea.

În cazul în care dispozițiile legale aplicabile impun stocarea documentelor medicale sau a altor documente pe o anumită perioadă, Cabinetul le va stoca pe perioada impusă de lege.

În măsura în care aveți întrebări cu privire la durata de stocare ne puteți contacta folosind date de contact menționate în prezenta politică.

Depunem eforturi pentru a ne asigura că datele sunt păstrate în siguranță. Pentru stocarea datelor dumneavoastră în format electronic, folosim serverele proprii sau ale altor companii specializate în arhivarea electronică.

Ne străduim să utilizăm măsuri organizaţionale, tehnice şi administrative rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal în cadrul Societății noastre.

Pentru aceasta, am adoptat inclusiv politici dedicate privind măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora. 

În măsura în care este posibil, vom anonimiza datele care nu ne mai sunt necesare într-o manieră care să nu permită identificarea persoanelor vizate sau aplicăm pseudonimizarea pentru a limita riscurile cu privire la datele personale prelucrate.

 1. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ŞI CUM LE PUTEȚI EXERCITA

Tratăm cu seriozitate și implicare deplină drepturile pe care le aveţi în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră. Pe scurt, drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

 1. Dreptul de a fi informat. În momentul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la dumneavoastră sau obținute dintr-o altă sursă, avem obligația de vă informa cu privire la scopul utilizării acestor date și la drepturile pe care le aveți.
 2. Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul de a solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect, și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative. 
 3. Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, dacă acestea nu sunt corecte. 
 4. Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm. ”Minte Sănătoasă” urmărește să prelucreze și să păstreze datele dumneavoastră doar atât timp cât acest lucru este necesar. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, și dacă:
 • datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 • vă opuneți prelucrării din motive legate de situația dumneavostră particulară;
 • datele dumneavostră au fost prelucrate ilegal;
 • datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine;
 • cu excepția cazului în care datele dumneavoastră sunt necesare în continuare;
 • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
 • în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 1. Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:
 • contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea;
 • prelucrarea este nelegală, dar vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, sau
 • vă opuneţi prelucrării, pentru intervalul de timp în care noi verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra alor dumneavoastră.
 1. Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal. În anumite circumstanțe, aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care: (a) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (b) în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 

Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa.

 1. Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații/clinici.

Dreptul la portabilitate, este un drept pe care îl aveți dacă, în mod cumulativ: (a) vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate, (b) ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte;(c) datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră, și (d) transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.

Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într -un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat.

Dreptul dumneavoastră de a primi datele personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).

Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

 1. Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate (inclusiv profiling). Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate numai pe procesare automată (incluzand profiling-ul) și care să producă efecte legale față de dumneavoastră sau care să vă afecteze în mod semnificativ.

Acest drept nu se va aplica în următoarele situații de excepție, în care decizia automată:

 • este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și Societate;
 • este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică Societății și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
 • are la bază consimțământul dumneavoastră explicit;

În primele doua situații, Societatea are obligația de a implementa măsurile corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale dumneavoastră, cel puțin dreptul dumneavoastră de a obține intervenție umană din partea Societății, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

 1. Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.
 2. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Dacă aveţi o nemulţumire cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactaţi pe noi direct pentru a vă putea soluţiona problema. Cu toate acestea, dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro):

Adresă:  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, București, România;

Telefon: 40.318.059.211/ +40.318.059.212

Fax:  +40.318.059.602;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 1. Dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, este important de reținut că, în ipoteza în care considerați că drepturile de care beneficiați potrivit Regulamentului au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu carcater personal cu nerespectarea prevederilor acestuia și fără a aduce atingere dreptului dumneavoastră de a formula  plângere la autoritatea de supraveghere, aveți dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată, prin formularea unei căi de atac împotriva Societății. 

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: office@mintesanatoasa.ro. Totodată, la sediul nostru sunt disponibile și formulare imprimate pe care le puteți completa pentru a solicita exercitarea unuia sau a mai multor dintre drepturile de mai sus.

Vom încerca să răspundem solicitării dumneavoastră în termen de  o lună de zile, perioadă care poate fi prelungită cu două luni din cauza unor motive specifice legate de dreptul specific invocat sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.

În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz.

În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

 1. COOKIE-URI

Un cookie este un șir de informații pe care un site web le stochează pe device-ul unui vizitator și pe care browser-ul vizitatorului le oferă site-ului de fiecare dată când vizitatorul se întoarce. Deoarece browser-ul oferă aceste informații cookie site-ului la fiecare vizită, cookie-urile servesc ca un fel de etichetă care permite unui site să „recunoască” un browser atunci când revine pe site. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați: http://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie 

Cookie-urile stochează informații despre activitățile dvs. pe un site web sau pe o altă platformă. De exemplu, modulele cookie pot stoca informațiile despre sesiune pentru a vă conecta ușor la un site web sau la altă platformă pe care ați vizitat-o anterior.

Informațiile pe care le putem colecta cu aceste metode automate pot include, de exemplu, adresa IP, codul de utilizator, tipul de browser, tipul de sistem, conținutul și paginile pe care le accesați pe site-urile sau serviciile noastre, frecvența și durata vizitelor dumneavoastră pe site. 

Site-ul www.mintesanatoasa.ro utilizează module cookie pentru a menține autentificarea validă timp îndelungat, pentru a reține preferințele de navigare și utilizare ale site-ului, a monitoriza numărul total de vizitatori și paginile vizualizate, pentru a administra, utiliza și îmbunătăți site-ul și celelalte servicii și sisteme ale Societății și pentru a furniza servicii și conținut care vă sunt adaptate.

În cazul în care ați fost de acord cu includerea modulelor cookie în browserul dumneavoastră prin intermediul banner-ului de pe prima pagină de pornire a site-ului web, vă rugam să țineți cont de faptul că acceptul dumneavoastră poate fi retras oricând doriți. Browserele actuale (navigatoarele web) oferă posibilitatea de a seta/dezactiva cookie-urile. Pentru a face acest lucru, în general, se accesează rubrica Opțiuni (Options) sau Preferințe (Preferences).

Cu toate acestea, dacă nu acceptați cookie-urile, este posibil să nu puteți utiliza toate porțiunile site-ului nostru sau toate funcționalitățile acestuia.

Rețineți că dezactivarea acestor tehnologii poate interfera cu performanța și caracteristicile serviciilor oferite.

XII. MODIFICAREA ȘI ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecţie a datelor și de actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare.

Beneficiarul este expres de acord cu prezenta Politica de confidentialitate.